Kanzas Universiteti

Sentyabr - dekabr 2004-cü il tarixləri arasında Qərb Universitetinin tələbələri 3 xarici universitetin tələbələri ilə müqayisəli siyasətlə məşğul olan texnologiya pilot layihəsi çərçivəsindəqlobal proqramında iştirak etmişlər. Layihənin konsepsiyası müxtəlif ölkələrin tələbələrinin müəyyən məsələlərdə daha geniş bir perspektiv əldə etməsi və hər bir ölkənin tələbələri arasında açıq, fərdi mübadilə yaratmağı təmin etmək üçün kursun tədrisi zamanı video texnologiyadan istifadə olunmasına yönəlmişdir. Bu, Azərbaycanda pilot proqramı idi və ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən qismən dəstəklənirdi.

 

Layihənin məqsədi

 

Qlobal öyrənmə tərəfdaşlığınınyaradılması

 

Yeni texnologiyaların sinifə inteqrasiyası

 

Tələbələrin digər mədəniyyətlər ilə tanışlığı

Azərbaycan, Qırğızıstan və Monqolustan tələbələrinin ABŞ-da yaşıdları ilə qarşılıqlı əlaqələr qurma imkanlarıtəmin etmək.

 

Kursun ümumi görünüşü

 

Müqayisəli siyasət kursu siyasi qurumlara, mədəniyyətə və davranışlara qlobal baxımdan müraciəti

 

Komanda düşüncəsi və müzakirələr

video / audio mədəniyyətlər ilə qarşılıqlı tanışlıq

Texnoloji məsələlər

Layihə hər sinifə rəqəmsal olaraq İnternet vasitəsilə müvafiq tərəfdaş məktəb yayımlanacaq Digital Video Camera-nın istifadəsini nəzərdə tutur.

Faydaları

 

Tələbə və müəllimlərin genişləndirəcək qlobal təcrübə

 

Distant təhsil

 

Gələcək əməkdaşlıq

 

Tələbə öhdəliyi

 

Aktiv və davamiştirak

 

Tələbələrbir-biri ilə e-poçt, söhbət və video vasitəsiləri

 

Şagirdlər tərəfdaşları təyin edir:

 

Təlimdən öncə tərəfdaşlarla e-poçt ilə əlaqə

 

Yazılı layihələr üzrə tərəfdaşlarla əməkdaşlıq

 

Təlim ərzində tərəfdaşlarla əlaqə

 

Yazılı layihələr üzrə tərəfdaşlarla əməkdaşlıq